SUMMER SPECIAL 3 : ซอรัคซาน สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี ชมพันธุ์ไม้ตระการตา

ทัวร์เกาหลี

เกาะนามิ – เรลไบค์ – สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี ซอรัคซาน – เคเบิ้ลคาร์ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – ภูเขานัมซาน – โชว์สุดพิเศษ – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม

SUMMER SPECIAL 5 : เชจูเกาะสวรรค์ ธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ กรุงโซล

ทัวร์เกาหลี เชจูเกาะสวรรค์ ธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ กรุงโซล

เกาะเชจู – สวนส้มเชจู – พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ – ไร่ชา OSULLOC – หมู่บ้านโบราณชงอับ – ซงซานอิลชุลบง – ซอพจิโกจิ – ยงดูอัมร็อค – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบก – ภูเขานัมซาน – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม