head web  
 
logo
call-number
 
 
KOREA WORLD HOLIDAY ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี สนใจสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวเกาหลี กรุณาติดต่อฝ่ายขาย โทร 02-3637871-4 แฟกซ์ 02-363 7875, สายด่วน 089-128-6105
 
 
Previous
Next
 
     
     
 

บริษัท โคเรีย เวิลด์ ฮอลิเดย์ จำกัด


เป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการท่องเที่ยว การทัศนศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีมากว่า 10 ปี ทั้งยังได้รับความการสนับสนุนจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ได้รับรางวัลจากสายการบินและโรงแรมต่างๆในประเทศเกาหลีมากมาย พร้อมด้วยทีมงานมัคคุเทศก์ที่มีเชี่ยวชาญในการนำท่านท่องเที่ยวประเทศเกาหลี มีความยินดีนำท่าน เยือนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เจ้าของสมญานาม “ดินแดนสงบยามเช้า” นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงกรุงโซลอายุกว่า 600 ปีท่านจะได้สัมผัสอารยธรรมทางอันเก่าแก่กว่าห้าพันปีที่ผสมผสานกับความทันสมัยในยุคปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่ง พร้อมสวรรค์ของนักช้อปปิ้งที่เลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจในหลากหลายแหล่ง เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้สำรวจและเลือกสรรไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติของเมืองต่างๆนอกจากกรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงในฤดูกาลต่างๆทั้ง 4 ฤดู ที่มีความสวยงามแตกต่างกัน

ท่านสามารถเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปหรือเลือกเดินทางตามโปรแกรมที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านได้เลือกในวันเวลาที่ท่านสะดวก โดย บริษัท โคเรีย เวิลด์ ฮอลิเดย์ ได้จัดทำโปรแกรมในทุกฤดูกาลให้ท่านได้เลือก พร้อมสายการบินที่นำท่านสู่ประเทศเกาหลี ที่พักในโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารรสชาดเยี่ยม รถโค้ชชั้น1 มัคคุเทศก์ระดับมืออาชีพที่คอยบริการและอำนวยความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี

บริษัท โคเรีย เวิลด์ ฮอลิเดย์ จึงเป็นผู้สร้างความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ทั้งด้านการจัดโปรแกรมการเดินทางที่สะดวกให้ท่านได้เพลิดเพลิน เที่ยวชมอย่างจุใจ ในทุกๆโปรแกรม
 
 
designoho
 
 
 
 
     
 

ทัวร์เกาหลี Korea World Holiday Co.,Ltd.

199/39 หมู่บ้านบ้านกลางเมือง ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 42 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม 10240
โทร 02-3637871-4 แฟกซ์ 02-363 7875, สายด่วน 089-128-6105

Design by DesignOHO.COM