FLOWER 5 : เชจูเกาะสวรรค์ กรุงโซล ชมดอกไม้บานสุดตระการตา

ทัวร์เกาหลี

เกาะเชจู – ยงดูอัมร็อค – ถนนพิศวง – สวนส้มเชจู – พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ – ซงซานอิลชุลบง – ซอพจิโกจิ – หมู่บ้านโบราณชงอับ – ไร่ชา OSULLOC – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบก – สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017 – ภูเขานัมซาน – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA – ชมดอกเชอร์รี่บานเกาะยออิโด

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี 089-128-6105
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี 089-128-6105

Related posts