FLOWER 2 : ชมดอกไม้บานอุทยานแนจังซาน เจินจูเมืองสุดโรแมนติค

ทัวร์เกาหลี

ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เจินจู – YOUTH STREET – ชมดอกไม้บานอุทยานแนจังซาน – เคเบิ้ลคาร์ – ภูเขาหูม้ามาอีซาน – เรลไบค์ – หมู่บ้านโบราณเจินจูฮันอก – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017 – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA – ชมดอกเชอร์รี่บานเกาะยออิโด

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี 089-128-6105
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี 089-128-6105

Related posts