SNOW 3 : ซอรัคซาน สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี เล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน

เกาะนามิ – สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี ซอรัคซาน – เคเบิ้ลคาร์ – เล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – พระราชวังเคียงบ๊อก – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – ภูเขานัมซาน – โชว์สุดพิเศษ – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี 089-128-6105
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี 089-128-6105

Related posts