SNOW 1 : เล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน ซูวอน กรุงโซล

เกาะนามิ – เล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน – ซูวอน – ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบ๊อก – บุคชอนฮันอก – ภูเขานัมซาน – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี 089-128-6105
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี 089-128-6105

Related posts