COLORFUL 1 : อินชอนเมืองแห่งสีสัน ซองโดเมืองล้ำสมัย กรุงโซล

อินชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – ฮุนไดพรีเมียมเอ้าท์เลท – ซองโดเซ็นทรัลพาร์ค – G TOWER – วัดวาวูจองซา – สวนผลไม้ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายใส่ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุคชอนฮันอก – ภูเขานัมซาน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม

COLORFUL 2 : จอนจูเมืองสุดโรแมนติค แนจังซาน อุทยานแห่งสีสัน ใบไม้เปลี่ยนสีสวยที่สุด

ทัวร์เกาหลี โปรแกรม Collorful

สวนผลไม้ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – จอนจู – YOUTH STREET – อุทยานแห่งชาติแนจังซาน – ภูเขาหูม้ามาอีซาน – เรลไบค์ – หมู่บ้านโบราณจอนจูฮันอก – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – ภูเขานัมซาน – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม

COLORFUL 3 : ซอรัคซาน สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดตระการตา

ทัวร์เกาหลี ใบไม้เปลี่ยนสี

เกาะนามิ – เรลไบค์ – สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี ซอรัคซาน – เคเบิ้ลคาร์ – สวนผลไม้ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – พระราชวังเคียงบก – ภูเขานัมซาน – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – โชว์สุดพิเศษ – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม

COLORFUL 5 : เชจูเกาะสวรรค์ ธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ กรุงโซล

ใบไม้เปลี่ยนสี

เกาะเชจู – สวนส้มเชจู – พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ – ไร่ชา OSULLOC – หมู่บ้านโบราณชงอับ – ซงซานอิลชุลบง – ซอพจิโกจิ – ยงดูอัมร็อค – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบก – ภูเขานัมซาน – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม

SUMMER SPECIAL 3 : ซอรัคซาน สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี ชมพันธุ์ไม้ตระการตา

ทัวร์เกาหลี

เกาะนามิ – เรลไบค์ – สวิตเซอร์แลนด์เกาหลี ซอรัคซาน – เคเบิ้ลคาร์ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – พระราชวังเคียงบก – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – ภูเขานัมซาน – โชว์สุดพิเศษ – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม

SUMMER SPECIAL 4 : พูซาน เมืองท่าอันอับ 1 ชายหาด ทะเล ภูเขา สุดตระการตา

กระเช้าลอยฟ้าฮันยอซูโด – พิพิธภัณฑ์เรือเต่า – สวนอีซุนชิน – เมืองท่าพูซาน – สะพานกระจก – APEC HOUSE – วัดแฮดงยงกุงซา – ซานโตรินีเกาหลีหมู่บ้านกัมชอน – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายใส่ชุดฮันบก – สวนยงดูซาน – ฺนัมโพดง – BIFF SQUARE – ตลาดปลาจากาลชิ – สวนแทจงแด – LOTTE PREMIUM OUTLET – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม

SUMMER SPECIAL 5 : เชจูเกาะสวรรค์ ธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ กรุงโซล

ทัวร์เกาหลี เชจูเกาะสวรรค์ ธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ กรุงโซล

เกาะเชจู – สวนส้มเชจู – พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ – ไร่ชา OSULLOC – หมู่บ้านโบราณชงอับ – ซงซานอิลชุลบง – ซอพจิโกจิ – ยงดูอัมร็อค – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบก – ภูเขานัมซาน – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม