SUMMER SPECIAL 1 : อินชอน ซองโด เมืองแห่งอนาคต กรุงโซล

อินชอนไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน – ฮุนไดพรีเมียมเอ้าท์เลท – ซองโดเซ็นทรัลพาร์ค – G TOWER – วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายใส่ชุดฮันบก – พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุคชอนฮันอก – ภูเขานัมซาน – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม

SUMMER SPECIAL 2 : จอนจูเมืองสุดโรแมนติค แนจังซาน อุทยานแห่งแมกไม้

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – จอนจู – YOUTH STREET – อุทยานแห่งชาติแนจังซาน – ภูเขาหูม้ามาอีซาน – เรลไบค์ – หมู่บ้านโบราณจอนจูฮันอก – กรุงโซล – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก – ภูเขานัมซาน – ช้อปปิ้งตลาดดัง – บุฟเฟ่ต์ BBQ KOREA

ดูรายละเอียดโปรแกรม