บริษัท โคเรีย เวิลด์ ฮอลิเดย์ จำกัด

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี 089-128-6105
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โปรแกรมทัวร์เกาหลี 089-128-6105

ทัวร์เกาหลี เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการท่องเที่ยว การทัศนศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีมากว่า 10 ปี ทั้งยังได้รับความการสนับสนุนจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ได้รับรางวัลจากสายการบินและโรงแรมต่างๆในประเทศเกาหลีมากมาย พร้อมด้วยทีมงานมัคคุเทศก์ที่มีเชี่ยวชาญในการนำท่านท่องเที่ยวประเทศเกาหลี มีความยินดีนำท่าน เยือนประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เจ้าของสมญานาม “ดินแดนสงบยามเช้า” นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงกรุงโซลอายุกว่า 600 ปีท่านจะได้สัมผัสอารยธรรมทางอันเก่าแก่กว่าห้าพันปีที่ผสมผสานกับความทันสมัยในยุคปัจจุบันได้อย่างน่าทึ่ง พร้อมสวรรค์ของนักช้อปปิ้งที่เลือกซื้อสินค้าที่ถูกใจในหลากหลายแหล่ง เส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้สำรวจและเลือกสรรไว้ให้ท่านได้เลือกเดินทางสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติของเมืองต่างๆนอกจากกรุงโซลซึ่งเป็นเมืองหลวงในฤดูกาลต่างๆทั้ง 4 ฤดู ที่มีความสวยงามแตกต่างกัน

ท่านสามารถเลือกเดินทางเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปหรือเลือกเดินทางตามโปรแกรมที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านได้เลือกในวันเวลาที่ท่านสะดวก โดย บริษัท โคเรีย เวิลด์ ฮอลิเดย์ ได้จัดทำโปรแกรมในทุกฤดูกาลให้ท่านได้เลือก พร้อมสายการบินที่นำท่านสู่ประเทศเกาหลี ที่พักในโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารรสชาดเยี่ยม รถโค้ชชั้น1 มัคคุเทศก์ระดับมืออาชีพที่คอยบริการและอำนวยความสะดวกให้กับท่านตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี

บริษัท โคเรีย เวิลด์ ฮอลิเดย์ จึงเป็นผู้สร้างความสุขในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ทั้งด้านการจัดโปรแกรมการเดินทางที่สะดวกให้ท่านได้เพลิดเพลิน เที่ยวชมอย่างจุใจ ในทุกๆโปรแกรม ทัวร์เกาหลี